UWAGA! Od stycznia 2020 roku obowiązuje nowy numer konta dotyczący przekazywania wpłat za wyżywienie i czesne w szkole i przedszkolu. ZPO Tuczno numer konta dochody: 81 8142 0007 0618 5774 2000 0004

O szkole

Zapewniamy zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka.
Dbamy o tradycje.
Rozwijamy wszechstronne talenty.
Oceniamy sprawiedliwie i kształtująco.
Wspieramy rodziców w wychowywaniu dzieci.
Aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Sprzyjamy rozwojowi fizycznemu.
Zaspokajamy potrzeby uczniów.
Kształtujemy postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Odpowiadamy za właściwą organizację procesów nauczania, wychowania i opieki.
Łączymy uczniów, nauczycieli i rodziców w społeczność, która darzy się zaufaniem i szacunkiem.
Aktywizujemy osoby niepełnosprawne i włączamy je w życie szkoły.