Zdrowych i spokojnych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

O szkole

Zapewniamy zdrowy i bezpieczny rozwój dziecka.
Dbamy o tradycje.
Rozwijamy wszechstronne talenty.
Oceniamy sprawiedliwie i kształtująco.
Wspieramy rodziców w wychowywaniu dzieci.
Aktywnie współpracujemy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Sprzyjamy rozwojowi fizycznemu.
Zaspokajamy potrzeby uczniów.
Kształtujemy postawy tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.
Odpowiadamy za właściwą organizację procesów nauczania, wychowania i opieki.
Łączymy uczniów, nauczycieli i rodziców w społeczność, która darzy się zaufaniem i szacunkiem.
Aktywizujemy osoby niepełnosprawne i włączamy je w życie szkoły.