Zebranie rodziców - wtorek 14 maja 2019 roku - godzina 16.00

Podręczniki

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Na podstawie Art. 22a Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1999 r.( Dz. U. 2004 r. poz. nr 256 ze zm.) , Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016  i  §2.2 Rozporządzenia MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. Nr 89 ,poz. 730 )

Stanowią one Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Placówek Oświatowych w Tucznie

Uwaga!!!

  • Uczniowie klas od I do VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjalnej otrzymują podręczniki darmowe.

Rodzice zakupują tylko podręczniki do religii.