AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

klasa VII

klasa VII

przedmiot

Nazwa programu

 

Podręczniki

Religia

Program nauczania religii w gimnazjum

„Pójść za Jezusem Chrystusem””

Wyd.  WAM

Podręcznik „Jezus uczy i zbawia”

Aut. Ks.Zbigniew Marek

Wyd. WAM

(dla klasy I gimnazjum)

Język polski

Program nauczania języka polskiego Nowa Szkoła Podstawowa

„Między nami” Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej  Agnieszka  Łuczak, Ewa Prylinska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

Wydawnictwo GWO

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Teen Explorer Podręcznik do języka  angielskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej Angela Bandis, Diana Shotton I część

Wydawnictwo Nowa Era

Zeszyt ćwiczeń Teen Explorer, Philip McElmuray 1 część wydawnictwo Nowa Ewra

Język niemiecki

„Program nauczania języka niemieckiego dla II etapu edukacyjnego w klasach 7-8 szkoły podstawowej (autor: Anna Jaroszewska)

Meine Deutschtour  Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 7 szkoły podstawowej.: Ewa Kościelniak-Walewska

Historia

Program nauczania historii dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VII S.P. „Wczoraj i dziś”

Wczoraj i dziś . Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej . Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

 

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej  „Matematyka z kluczem”

Wyd. Nowa Era

Matematyka z kluczem.Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz, Marcin Braun

Nowa Era

Fizyka

Program nauczania fizyki „Spotkania z fizyką”

Wyd. Nowa Era

 Spotkania z fizyką.Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej.Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różanska

Wyd. Nowa Era

Biologia

Program nauczania biologii dla szkoły podstawowej „Puls  życia” 

Wyd. Nowa Era

Podręcznik do biologii „Puls życia”  dla klasy 7 szkoły podstawowej  Małgorzata Jefimow Wyd. Nowa Era

 

 

Geografia

„Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”

Wyd. Nowa Era

   „Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej . Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Wyd. Nowa Era

Chemia

Program nauczania chemii w klasie siódmej szkoły podstawowej

Chemia Nowej Ery

Chemia Nowej Ery Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Wyd. Nowa Era

informatyka

„Lubię to!” Program nauczania informatyki

Wyd. Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej . Grażyna Koba

Wyd Nowa Era

Wych.fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego  w gimnazjum

U.Kierczak, J.Janota

Wyd. Impuls

 

 

plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”

Wyd.Nowa Era

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Wyd. Nowa Era

 

Muzyka

 Program nauczania ogólnego muzyki Lekcja muzyki  (M. Gromek, G. Kilbach)

Wyd. Nowa Era

Lekcja muzyki . Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej . Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wyd. Nowa Era

 

WDŻ

„W drodze ku dorosłości” Program nauczania przeznaczony do realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI (II etap edukacyjny) autor Teresa Król

Wyd. RUBIKON

 

Doradztwo zawodowe

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego