AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

klasa V

klasa V

przedmiot

Nazwa programu

Podręczniki

 

 

Religia

 

Poznaję Boga i w Niego wierzę – program nauczania religii dla klas IV-VI

Wyd. WAM

Podręcznik  „Obdarowani przez Boga”  Zbigniew Marek SJ

Wyd. WAM

Język polski

Program nauczania języka polskiego Nowa Szkoła Podstawowa

Wyd. GWO

 

Miedzy nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej . Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Wyd. GWO

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era

Junior Explorer 5 Podręcznik do języka angielskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Jenifer Heath, Michele Crawford, Katarzyna Kłopska

 wyd. Nowa Era

Historia

 „Wczoraj i dziś” – program nauczania  historii dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej . Grzegorz Wojciechowski

Wyd. Nowa Era

Matematyka

 Program nauczania matematyki w szkole podstawowej  „Matematyka z kluczem”

Wyd. Nowa Era

Matematyka z kluczem . Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej część1. Część 2

Marcin Braun , Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

Biologia

Program nauczania biologii dla szkoły podstawowej „Puls  życia”  Wyd. Nowa Era

Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Wyd. Nowa Era

Geografia

„Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa”                                       Wyd. Nowa Era

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Feliks Szlajfer, Tomasz Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz Wyd. Nowa Era

Informatyka

Lubię to!” – program nauczania informatyki

Wyd. Nowa Era

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Michał Kęska

Wyd. Nowa Era

WDŻ

„W drodze ku dorosłości” Program nauczania przeznaczony do realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI (II etap edukacyjny) autor Teresa Król

Wyd. RUBIKON

 

 

 

 

Wych.fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Autor Urszula Kierczak

Wydawnictwo IMPULS

 

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki Lekcja muzyki  (M. Gromek, G. Kilbach)

Wyd. Nowa Era

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej . Monika Gromek Grazyna Kilbach

Wyd. Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła” Wyd. Nowa Era

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Technika

„Jak to działa” program nauczania ogólnego zajęć technicznych

Wydawnictwo Nowa Era

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wyd. Nowa Era