AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

klasa IV

klasa IV

przedmiot

Nazwa programu

Podręczniki

 

 

Religia

Poznaję Boga i w Niego wierzę – program nauczania religii dla klas IV-VI

Wyd. WAM

Podręcznik  „Zaproszeni przez Boga”

Ks.Zbigniew Marek SJ

Wyd. WAM

 

 

Język polski

Program nauczania języka polskiego Nowa Szkoła Podstawowa

Wyd. GWO

Między nami. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban 

Wyd.GWO

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

Wyd. Nowa Era

Junior Explorer 4 . Podręcznik do języka angielskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jennifer Heath, Michele Crawford,Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Wyd. Nowa Era

Historia

 „Wczoraj i dziś” – program nauczania  historii dla II etapu edukacyjnego w klasach IV-VIII

Wyd.  Nowa Era

 „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski  Wyd. Nowa Era

Matematyka

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej  „Matematyka z kluczem”

Wyd. Nowa Era

,,Matematyka z kluczem” Podręcznik do matematyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Część 1 i 2 Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Wyd.Nowa Era

przyroda

Program  nauczania przyrody   w  szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

Wyd. Nowa Era

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowejMaria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Wyd. Nowa Era

Informatyka

Lubię to!” – program nauczania informatyki

Wyd. Nowa Era

„Lubię to!”  Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Michał Kęska

Wyd. Nowa Era

 

Wych.  fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej

Autor Urszula Kierczak

Wydawnictwo IMPULS

 

 

Muzyka

  Program nauczania ogólnego muzyki Lekcja muzyki  (M. Gromek, G. Kilbach)

Wyd. Nowa Era

 Lekcja muzyki . Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Wyd. Nowa Era

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  „Do dzieła” Wyd. Nowa Era

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak.

Wyd. Nowa Era

Technika

„Jak to działa” program nauczania ogólnego zajęć technicznych

Wydawnictwo Nowa Era

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej .Lech Łabecki, Marta Łabecka

Wyd. Nowa Era

 

WDŻ

„W drodze ku dorosłości” Program nauczania przeznaczony do realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w klasach V i VI (II etap edukacyjny) autor Teresa Król

Wyd. RUBIKON