AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

klasa II

klasa II

przedmiot

Nazwa programu

Podręczniki

 

Numer ewidencyjny            w wykazie

Religia

Program nauczania religii dla klas I-III

„W drodze do wieczernika”

Wyd. WAM

Podręcznik i ćwiczenie  „Kochamy Pana Jezusa” 

ks.  Władysław Kubik SJ

Wyd. WAM

 

SP/4/2012

Edukacja  wczesnoszkolna

„Elementarz Odkrywców” – program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia

Nowa Era

 

„Elementarz  odkrywców”Podręcznik  klasa II

Semestr I

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza części 1,2.

Edukacja matematyczna część1

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień

Wyd. Nowa Era

790/3/2018

 

Elementarz  odkrywców” Podręcznik klasa II

Semestr II

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza części 3,4.

Edukacja matematyczna część2 Ewa Hryszkiewicz,                                                  Barbara Stępień

Wyd. Nowa Era

790/4/2018

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej, zgodny z podstawa programową z dnia 14 lutego 2017 Hello Explorer

Wydawnictwo Nowa Era

 

Hello Explorer – podręcznik do języka angielskiego dla klasy 2 szkoły podstawowej – Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Dorota Sikora-Banasik, Marta Mrozik –Nowa Era

830/2/2018

Wych.fizyczne

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Autor Urszula Kierczak

Wyd. IMPULS