AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

klasa I

klasa 1 UCZNIOWIE KUPUJĄ TYLKO PODRĘCZNIK DO RELIGII!

przedmiot

Nazwa programu

Podręczniki

Religia

Program nauczania religii dla klas I-III

„W drodze do wieczernika”

Wyd. WAM

Podręcznik i ćwiczenie  „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”

Ks. W lady sław Kubik, SJ

Wyd. WAM

Edukacja  wczesnoszkolna

„Elementarz Odkrywców” – program nauczania – uczenia się dla I etapu kształcenia

Nowa Era

 

„Elementarz  odkrywców”

Semestr I

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza części 1,2.

Edukacja matematyczna część1

Elementarz  odkrywców”

Semestr II

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza części 3,4.

Edukacja matematyczna część2

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla etapu wczesnoszkolnego klasy I-III szkoły podstawowej, zgodny z podstawa programową z dnia 14 lutego 2017 Hello Explorer

Wydawnictwo Nowa Era

Hello Explorer – Język angielski dla szkoły podstawowej klasa 1

Jennifer Heath, Rebecca Adlard, Marta Mrozik, Alina Łubecka – Nowa Era

Hello Explorer 1 , Philip James

Wych.fizyczne

Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Autor Urszula Kierczak

Wyd. IMPULS

 

--------------------------------------