UWAGA! Od stycznia 2020 roku obowiązuje nowy numer konta dotyczący przekazywania wpłat za wyżywienie i czesne w szkole i przedszkolu. ZPO Tuczno numer konta dochody: 81 8142 0007 0618 5774 2000 0004

Regulamin przebywania ucznia W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TUCZNIE

Regulamin przebywania ucznia

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W TUCZNIE

 1. Po wejściu na teren budynku szkoły uczniowie zobowiązani są do zmiany obuwia.
 2. Zmiana obuwia odbywa się w szatni..
 3. Na terenie budynku szkolnego  (dotyczy to również sali gimnastycznej) halowe  obuwie sportowe (jasne spody).
 4. Opuszczanie budynku w obuwiu szkolnym jest zabronione.
 5. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać budynku w czasie trwania zajęć lekcyjnych .
 6. Uczniowie mogą przebywać na korytarzu tylko w czasie przerw, po dzwonku na lekcje zobowiązani są do ustawienia pod odpowiednią salą lekcyjną.
 7. Uczniowie którzy w danym czasie nie maja zajęć lekcyjnych zobowiązani są do przebywania w świetlicy lub czytelni (o ile opiekun świetlicy wyrazi na to zgodę).
 8. W trakcie przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom; biegania, urządzania bójek, gier i innych czynności zagrażających  bezpieczeństwu, jak również opuszczana budynku szkoły.
 9. Zabrania się uczniom samowolnego otwierania okien oraz siadania na parapetach.
 10. Zabrania się uczniom przebywania w klatkach schodowych.
 11. Zabrania się uczniom wchodzenia i przebywania w budynku pałacu.
 12. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił nim uwagę.
 13. Wszelki nieprawidłowości uczeń zgłasza nauczycielowi lub pracownikowi szkoły.

 

W przypadku niestosowania się do powyższych zaleceń stosowanie będą następujące środki

 

 1. 1.      Ustne upomnienie.
 2. 2.      Obniżona ocena z zachowania ( aż do nieodpowiedniej).
 3. 3.   Kary finansowe czyli odkupienie specjalnie zniszczonego mienia szkoły.
 4. 4.   Kary zawarte w regulaminie ucznia.