AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Weronika Piskadło

Funkcja: wychowawca

Barbara Lewandowska

Funkcja: nauczyciel