AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Monika Bogacz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język angielski, godzina wychowawcza