AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Halina Budner

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Przyroda, geografia