AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Kinga Kaliska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: zajęcia komputerowe, edukacja wczesnoszkolna