AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Małgorzata Krzosek

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: język polski, Historia, godzina wychowawcza

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
08:10 - 08:55 język polski 33 8

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
09:55 - 10:40 język polski 33 8

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa
11:50 - 12:35 język polski 33 8