AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Barbara Lewandowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne