AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Edyta Łuba

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne