AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Weronika Piskadło

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: wychowanie przedszkolne