AAA
Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie

Kadra

Wanda Sienkiewicz-Tyma

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: WDŻ, biologia