Aktualności

22 listopada 2017 21:16 | Aktualności

Projekt "Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna"

Od 1 września 2017 roku   Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tucznie oraz Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskich realizują ciekawy projekty edukacyjny. W projekcie przewidziano między innymi dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego, ekologii oraz informatyki, doposażenie dwóch pracowni w nowoczesny sprzęt, zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe, szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy edukacyjne do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu i Szkoła Leśna na Barbarce Projekt pod nazwą "Nowoczesna Szkoła Informacyjna i Komunikacyjna" ma między innymi rozwijać w uczniach umiejętności niezbędne na rynku pracy, podnieść kwalifikacje i kompetencje nauczycieli oraz poprawić stan infrastruktury edukacyjnej. Projekt ma przyczynić się do poprawy wyników sprawdzianów oraz egzaminów gimnazjalnych, podnieść umiejętności badawcze i obserwacyjne uczniów w zakresie zjawisk przyrodniczych, a także poprawić ich kompetencje językowe. Program obejmie łącznie 2 szkoły, 150 uczniów oraz 16 nauczycieli. Wartość projektu to prawie 300 tys. zł. Gmina włożyła w to przedsięwzięcie zaledwie 15 tys. zł. Pozostałe koszty pokrył Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa. 

konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16

Czytaj więcej:

http://www.pomorska.pl/wiadomosci/inowroclaw/a/nowoczesne-szkoly-w-gminie-zlotniki-kujawskie,12405388/

Przeczytano: 791 razy. Wydrukuj|Do góry