Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie
http://zpotuczno.pl